2009-01-04

Ett Gott Nytt År tillönskas styrman Acko Ankarberg

Till Sniffaren


Acko Ankarberg och jag lärde känna varandra under valrörelsen 2006. Givetvis var jag som nyinflyttad i kommunen tvungen att skaffa mig en del upplysningar om Acko Ankarberg i de kretsar som vanligtvis inte har något gott att säga om oss som kallar oss kristdemokrater. Med Ankarberg var det inte på samma sätt som det var i Stockholm eller brukar vara eftersom kristdemokraten Acko helt klart åtnjuter en stor respekt i de vidaste kretsar som en ytterst kompetent politiker. Med andra ord kan man säga att sultaninnan av Jönköping heter Ankarberg!

Läs även andra bloggares åsikter om:
, , , ,
.

Inga kommentarer: