2008-06-19

Förbannade människor i dåtid och nutidDalkarlarna vid Mora sten: Pultroner och blödiga harar äro ni alla, riktiga spi-selsittare! Tåla ni icke litet stål och bly längre, utan springen som barn ur elden, derför att den brännt er en smula? Ja, då, vid Gud, skola vi sjelfva lägga manteln utaf och draga harnesket uppå och rned egen hand storma slottet och antingen skola vi segra eller dö, antingen eröfra slottet eller stupa dervid; men denna käringlek tåla vi icke längre, när det gäller krona och rike.» Och i vredesmod kastade Gustaf Eriksson den kungliga manteln af sina axlar och befallde fram sitt harnesk.

Riksdagen röstade i kväll ja till den omstridda FRA-lagen med 143 röster för förslaget, 138 emot och en som avstod. Åsikterna är många om hur ärendet skötts. Här är en röst: Jag tycker att det är direkt stötande att bereda en sådan här viktig fråga under en dag, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg till TT. Hon menar att den sakliga kritiken som framförts fortfarande är relevant.

Läs även andra bloggares åsikter om:
, , , , ,

Inga kommentarer: