2008-06-18

Storebror från 1984 har till slut kommit hemNu i dessa FRA-tiden handlar det mest spektakulära om den så kallade FRA-lagen vara eller inte vara. Igår fick jag ett mejl från en kär gammal vän som sitter i Svea Rikes Riksdag på ett par utskottsstolar. Mejlet andades lite sorg och kanske en viss uppgivenhet över att vi svenska medborgare som har rösträtt inte förstår vårt bästa. Hon skrev om hur farlig terrorismen är och att vi måste skydda oss. Hon vill ha FRA-lagen (utan återremittering eftersom hon skrev sitt mejl igår).

Jag som har jobbat med äldre destruktiva och kriminella ungdomar kan tyvärr inte hjälpa henne eftersom vi har helt diametrala åsikter om vad som är farligt. Jag har i över tio år menat att det farligaste hotet är unga män mellan 15 och 25 år som fått för mycket brännvin innanför västen. Att svt.se igår antydde att jag har fel på ett år förändrar inte saken. Det farligaste som finns, är unga hannar av homo sapiens. Det innebär att min åsikt är: Skall det slösas pengar för vår trygghets skull, så skall de pengarna läggas på polisen, förutsatt att de blir mer effektiva av att få mer pengar och återgår till sina ordinarie kärnverksamheter.Kuriosa jag hittat på susning.nu
Frasen Storebror ser dig och denna användning av begreppet Storebror kommer från romanen bok/1984 av George Orwell. Den har blivit en symbol för diktatoriskt eller högteknologiskt förtryck som hotar personlig integritet genom att övervaka oss och arkivera de elektroniska spår vi ofrivilligt lämnar efter oss i bankomater, på webbsajter och datasystem.

Kuriosa jag hittat på wikipedia.org
Storebrorssamhälle är en populärbenämning på ett samhälle där medborgarna ständigt är bevakade av myndigheterna, till exempel genom videokameror eller ljudupptagning. Termen myntades efter George Orwells framtidsdystopi 1984. Boken beskriver ett samhälle där medborgarna kontrolleras genom sådan övervakning.
I ett storebrorssamhälle hotas den personliga integriteten då medborgarnas anonymitet och privatliv försvinner och systemet kan lätt missbrukas om makthavarna har ont uppsåt eller om obehöriga kommer åt systemet. De fördelar med ökad övervakning i demokratiska samhällen som oftast tas upp är polisiära. Brottslingar blir lättare att spåra och utredningar om olika typer av incidenter underlättas. För makthavare och myndigheter i totalitära samhällen (diktaturer) innebär ökad kontroll att oliktänkande kan identifieras, spåras och undanröjas. Alltså tycker kritiker till övervakning i mer demokratiska samhällen att det är ett steg mot det totalitära hållet.


Förslag på förströelselitteratur för politiker
Bradburys Fahrenheit 451 är en gastkramande thriller om en framtid där böcker är förbjudna och staten kontrollerar människors liv och tankar in i minsta detalj. Bokens titel syftar till temperaturen när papper fattar eld. Här släcker inte brandmännen eldsvådor utan anlägger dem i hem där statsfientligt bokinnehav konstaterats. Läses på semestern!

Läs även andra bloggares anser om övervakarsamället:
, , , ,

Inga kommentarer: