2007-04-27

Bloggen är tyst för närvarandeBloggen är för närvarande helt tyst eftersom min hund Maia blivit sjuk. Idag är Maia en trött liten hund som fortfarande kan vifta på svansen. Men mycket mer än så är det inte kvar, av den rasande bitchen som tidigare kamperade med de allra största hundar hon kunde hitta.
Klicka på länken om du vill läsa mer: Fröken Maia Hobstig

Inga kommentarer: