2006-09-30

In the BeginningIn the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. In him was life; and the life was the light of men. And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not. In the Beginning God also created the Astronaut and that was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.

Andra bloggar om: , , ,

2 kommentarer:

Fatalist sa...

Man skulle kunna säga att tiden tog sin början vid The Big Bang, i den meningen att några ännu tidigare tidpunkter helt enkelt inte är definierade. Vi måste betona att denna tidernas begynnelse är helt annorlunda än de begynnelser som man tidigare hade diskuterat. I ett oföränderligt universum är en begynnelse i tiden något som måste påläggas av varelser utanför universum; det föreligger nämligen ingen fysisk nödvändighet för en tidens begynnelse.

Man kan tänka sig att Gud skapade universum vid vilken tidpunkt som helst i det förgångna. Men om universum utvidgar sig, kan det finnas fysiska skäl till att det fordras en begynnelse.

Man kan fortfarande tänka sig att Gud skapade universum vid The Big Bang eller till och med efteråt - på så sätt att det såg ut som om det funnits en big bang - men det skulle vara helt meningslöst att anta att universum hade skapats före big bang.

Ett universum som håller på att utvidga sig utesluter inte en skapare, men det sätter gränser för när Han kan ha utfört jobbet!

Walle sa...

Den va bra :-)