2009-04-07

Nu vill jag önska alla kristdemokrater en Glad PåskJudarna firar påsken som en påminnelse om sin flykt ur Egypten. Lite senare blev det krig i landet som flöt av mjölk och honung, det land som vi idag kallar Israel. Det judiska kriget var en konflikt som pågick mellan åren 66 e.Kr. och framtill 70 e.Kr. Konflikten tog sin början i Judéen. Orsaken var ett starkt politiskt och religiöst tryck på det judiska folket. Det gick fyra år innan romarna fick situationen under kontroll. När de intog Jerusalem förstördes templet så grundligt att bara grundmurarna, den så kallade Klagomuren, blev kvar. Med andra ord, bara elände!
Adress till källmaterialet: Klicka här

Läs vad andra bloggare anser om det rådande världsläget:
, , , , , ,
.

Inga kommentarer: