2008-01-20

Flickan från Ronneby har hamnat på akutenSedan flickan från Ronneby växt upp har hon haft flera betydelsefulla befattningar i både kommunala och statliga organisationer. Eftersom jag har följt hennes väg genom livet under rätt många år kan jag nog med hedern i behåll säga att flickan från Ronneby varit en duglig och förtjänstfull tjänsteman. Så kvalificerad ansågs hon vara under sin tid i landets huvudstad Mälardrottningen, att hon handplockades av en av Mälardrottningens högsta chefer till dennes närmaste medarbetare.

Flickan från Ronneby har aldrig varit fåfäng. Under sin tid som anställd på Sveriges äldsta kollegium (Gustav Vasas kammarnyckel) som skötte frågor om de statliga och kyrkliga egendomarna, rikets indelning och den prästerliga organisationen hade hon en väldigt fin titel. Trots detta vägrade hon att titulera sig och förbjöd att titeln skulle fästas på det visitkort som Sveriges äldsta kollegium alltid utfärdar till sina anställda.Flickan från Ronneby har alltid varit solidarisk, både i sitt arbete och i sitt privata. Ingen skugga har någonsin fallit över flickan från Ronneby. Inte förrän hennes käraste livskamrat ramlat omkull och slagit sig illa. Under räddningsinsatsen av sin vän och livskamrat flyttade flickan från Ronneby med sin familj till Tveta härad och tog där anställning i den Svenska kyrkan som är en helt omöjlig organisation och som sedan lång tid haft en personalpolitik och som vägrat att inse vikten struktur och sammanhang; med en förtroendevald fyllbult i toppen. En fyllbult som i dagarna fått sparken från sitt ordinarie arbete på ett studieförbund.

Med all min heder i behåll kan jag nog säga att om Svenska kyrkan i sin organisation bedrivit sjöfart, så är det min fulla övertygelse att varenda ett av Svenska kyrkans fartyg skulle gå på grund inom en distansminut eftersom Svenska kyrkan som organisation inte ställer några som helst krav på att deras befälhavare kan handha navigering, säkerhet och ledarskap. Med en fylletratt som fartygets kapten och hans egna utvalda styrmän på bryggan kan det bara gå åt helvete eftersom rövslickare oftast brukar gräva sin egen grav till sist ...Inte undra på att flickan från Ronneby nu ligger på akuten sedan över ett dygn och att hennes symptom ännu inte gett läkarna någon konkret diagnos. Det är inte roligt att se henne blek som ett lakan och böjd som en gumma. Det är inte roligt att jämföra Svenska kyrkans organisation med en öppen verksamhet för psykiskt funktionshindrade missbrukare. Det är inte roligt att kompetenta medarbetare i Svenska kyrkan stupar på sin post på grund av en personalpolitik som är så undermålig att den kan jämföras med ett dårhus. Det är inte roligt att veta att ingen tar ansvar för sin personal i Svenska kyrkan. Egentligen är det förfärligt!Överkurs för vetgiriga:
Personalutskottet är kyrkosamfällighetens arbetsgivarorgan i Tveta och ansvarar på delegation från Tveta Kyrkonämnd med löneadministration samt övergripande personaladministration.

Jag avslutar berättelsen om Ronnebyflickan med en länk om personalutskottets ordförande Hans Nåde och om Nådes dubiösa affärer i det civila som låg till grund för att han fick sparken från sitt ordinarie arbete ... Klicka Här

Läs även andra bloggares åsikter om:
, , , , , , ,
.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant blogg, en fråga: Varför talar du om Tveta?

Max Hobstig sa...

Med Tveta har jag definierat på ett ungefär var på jorden händelserna utspelas. Otydlighet är en ofta använd metod som politikerna använder sig av. Jag har varit politiker. Man måste alltid gardera sig för att efteråt kunna hävda att avsikten var en annan eller att avsikten var att inte föregå en eventuell framtida process. Man kan aldrig på förhand veta om och när händelserna når ut till media.

Om du vill positionera var i Tveta händelserna utspelas så bifogar jag GPS-koordinaterna:
Latitud: N 57º 46' 54.13" & Longitud: E 14º 10' 49.33"

Curt V sa...

Hej Max!
Hur står det till med patienten?

Max Hobstig sa...

Det verkar gå mot det bättre.
Patienten har suttit uppe en stund och tittat på tv.