2007-02-06

Fattigdomens makalösa skaldestycke


Tak under huvudet är en garanterad garanti för våra hemlösa!

Med anledning av KDs nya koncept för hur hemlöshetsfrågan skall lösas: Det var en debatt om hemlöshet lördagen den 29 januari år 2000. Jag var där som kristdemokrat och var en av de politiker som satt i panelen och skulle svara på frågor från den månghövdade publiken. Varje politiker hade fått sig tre minuter tilldelade för att lägga fram alla argument som visade att just deras parti gjort mer än alla de andra partierna för att förändra de hemlösas hopplösa situation. Kristdemokraterna som är kända för att föra de svagas talan mer än alla andra inledde med nedanstående ord.
Klicka på
KD-inledning


Skalden Wennerbom av Gustaf Fröding

Genom stadens park går sommarsuset, skalden Wennerbom från fattighuset kommer raglande - butelj i hand - kryssar varligt över gångens sand, tar en klunk ibland, ler och mumlar saligt under ruset.

Bin fly kring från trädgårdsmästarns kupa, kryp och larver störta huvudstupa ned från träden, allt står högt i blom, allt är fyllt av doftens rikedom - skalden Wennerbom sätter sig i gräset till att supa.

Fåglar tokiga av glädje kvittra, gräsets hundra syrsor spela cittra. Wennerbom han lyss med bitter min - när han klunkar sitt eländes vin, super som ett svin, solens strålar mot buteljen glittra.

Brännvinet och han de hålla gille och han mumlar: "Brännvinet ger snille, brännvinet ger tröst, när hoppet far, skål för ungdomen och det som var, låt oss ta en klar, om det här får gå, så får jag dille.

Jag var glad i tron och stor i tanken, tills jag drunknade i denna dranken, det är slut med mig sen femton år, hejsan, bror butelj, allt skönt förgår, låt oss ta en tår, Wennerbom är full, det ger han fanken!"

Och han somnar in, han går till vila, parkens medlidsamma kronor sila litet ljus kring skalden Wennerbom, milt kastanjen regnar ned sin blom, flaskan ligger tom, krypen härs och tvärs däröver kila.

Djup och rik är nu hans gudagåva och i själen stinga inga dova ångerns smärtor över last och brott, till sin ungdoms drömland har han nått, sover ganska gott, det är skönt för skalder att få sova.

Andra: , , , , ,

Inga kommentarer: