2006-09-05

Om HBT - personerAlliansens Valmanifest fastslår att HBT- personer i stora delar av vår värld utsätts för ett brutalt förtryck och att det därför är angeläget att stärka Förenta Nationernas arbete mot detta. Respekten för alla de mänskliga rättigheterna ska vara universell. Alliansens Valmanifest tar även upp vikten av att bekämpa alla former av diskriminering inklusive diskriminering på grund av sexuell läggning. Alliansen är enig om att det krävs en tydlig, effektiv och samlad lagstiftning mot diskriminering och föreslår en gemensam ombudsmannaorganisation
Läs hela Alliansens valmanifest eller om Årets medlem i RFSL

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: