2006-10-07

Ödet Dag SandahlHur sann om sig själv måste man vara för att inte hamna helt fel i sitt sammanhang. Nu sedan den nya ministären presenterats har det visat sig att två kvinnliga ministrar tidigare i sitt liv haft svart hemhjälp. Som jag ser det kommer mediadrevet att mobilisera sina styrkor för att kräva deras avgång. Det brukar bli så för att öka försäljningen av lösnummer. Någon annan tanke lär väl inte finnas i skandalpressen.

Nu ställer sig osökt frågan om hur sann man måste vara mot sig själv för att inte hamna alldeles fel i andra sammanhang. Sveriges hårdaste polischef genom tiderna, fd kommissarien Hans Hyllander, har skrivit följande ord om mig: ”Max är helt orädd och har en förmåga att ta tag i problem som andra av bekvämlighet eller rädsla helst vill undvika”. Jag tar alltså risken och kör mitt gamla race oavsett konsekvenserna!

Eftersom jag är en liturgiskt konservativ Svartrock som blev vald till årets medlem av RFSL-Jönköping för 2005 tar jag mig härmed rätten att vara lite frispråkig eftersom jag inte riktigt grejar det här med den snart kommande välsignelseakten för homosexuella par i kyrkan. Det är liksom i krig. Vinnaren tar allt, även rätten att efteråt förklena sina motståndare in absurdum. Å andra sidan är det inget nytt. Så har det alltid varit. I krig alltså.

Nu sist var det en blänkare i tidningen Shick (sid 6 i nummer 1 årgång 2006) om prästen Dag Sandahl vid högskolan i Kalmar, som önskade alla homosexuelle varmt välkomna till kyrkan. Prästen ”välsignar gärna bögen, men han tänker inte välsigna deras relation”. Jag förstår inte riktigt varför det brutit ut en storm.

Dag Sandahl har väl rätt att följa sin tro. Kyrkomötet 2005 beslutade väl inte bara att homosexuella par kommer att kunna välsignas i en egen akt i Svenska kyrkan. De beslutade också att ”inga präster ska mot sin vilja behöva leda akten”. Saken borde med det vara klarlagd … eller?

Jag känner inte Dag Sandahl. Men jag har hört honom predika. Han har en talekonst som Seneca och ett andligt budskap som berör. Och om detta inte duger så har jag nog inte bara slarvat bort min egen barnatro utan även tappat tron på människans vilja till endräkt.

Andra bloggar om:
, , ,
.

3 kommentarer:

Vincent sa...

Max! Det spelar ingen roll om du har rätt eller fel om du inte kan övertyga dom andra människorna!

Nineve sa...

"De beslutade också att ”inga präster ska mot sin vilja behöva leda akten”. Saken borde med det vara klarlagd … eller?"

Och det man känner till är att alla andra gånger kyrkan beslutat om en sån regel är att den ganska snart ändrats till att alla som inte vill får inte vara präster.

Max Hobstig sa...

Kvinnoprästmotståndare bör anmälas för diskriminering sa den tillträdande ärkebiskopen Anders Wejryd i flera intervjuer efter att han blivit vald.
För att pröva värdet i uttalandet gjorde prästen Rolf Pettersson en anmälan mot Dag Sandahl. En anmälan som avskrevs utan åtgärd.